Slovenia

BIC Ljubljana Gimnazija in veterinarska šola

Full member
Izanska cesta 10
1000 Ljubljana, Slovenia
Phone: +386-12803701
Fax: +386-12803720
VETNNET WEBMASTER
Contact person: Bogdan Zdovc